Ministerie van SZW ontzorgt met ‘Toolbox Gezond Werken met Stoffen’

Veel bedrijven hebben op de werkvloer te maken met gevaarlijke stoffen. Dit brengt risico’s met zich mee voor werknemers en werkgevers. Bepaalde stoffen kunnen bijvoorbeeld allergische reacties, longziektes of kanker veroorzaken. Er is een groot aantal bruikbare instrumenten en maatregelen die werkgevers en arboprofessionals kunnen toepassen om op een gezonde en veilige manier te werken met deze stoffen. In de Toolbox Gezond Werken met Stoffen zet het ministerie van SZW belangrijke gratis tools en informatie op een rij.

Wat houdt de Toolbox in?

De Toolbox is onderdeel van de campagne Veilig Werken met [ Gevaarlijke ] stoffen en heeft als doel bedrijven en arboprofessionals te ontzorgen. In dit kader zijn belangrijke tools van verschillende partijen en instanties zoals het ministerie van SZW, de Inspectie SZW, RIVM, TNO en andere stakeholders op een rij gezet. Zo bevat de toolkit bijvoorbeeld een zelfinspectietool, waarmee je zelf kunt controleren hoe jouw bedrijf ervoor staat. Ook is er een link te vinden naar een stoffencheck app van Inspectie SZW, die werknemers op een snelle en laagdrempelige manier kennis laat maken met de stoffen waarmee ze werken. En je kunt informatie vinden over een goed en sluitend stoffenbeleid, maatregelen (zoals stofvrijwerken) en voorlichting rondom actuele onderwerpen zoals chroom-6.

Waarom deze Toolbox?

Elk jaar overlijden 3.000 mensen in Nederland en een veelvoud daarvan wordt ziek als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Het betreft in deze situaties vaak stoffen waarvan men onvoldoende beseft hoe risicovol ze zijn, denk bijvoorbeeld aan (hard)houtstof, dieselrook, kwartsstof, lasrook, chroom-6 en isocyanaten. Om de risico’s van deze stoffen zoveel mogelijk te verkleinen, moet een goed en sluitend stoffenbeleid opgesteld worden door het bedrijf. De Toolbox geeft een compact overzicht van de instrumenten die de werkgever verder kunnen helpen met dit stoffenbeleid. In de Toolbox zijn ook de meest cruciale links opgenomen voor milieuaspecten van chemische stoffen.

Uitbreiding Toolbox

Het streven is om de Toolbox overzichtelijk te houden, maar eventuele uitbreiding, actualisatie en verbetering is (uiteraard) mogelijk.