Succesvolle bijeenkomst 'Op weg naar een toekomstbestendige machinerichtlijn'

De bijeenkomst van het Platform Gezond en Veilig werken op 23 augustus jl. ging over de herziening van de Machinerichtlijn die de Europese Commissie aangekondigd heeft. Het Platform wordt georganiseerd door NEN en SZW.

De opkomst was hoog. Met ongeveer 100 aanwezige ontwerpers, bouwers/installateurs en gebruikers van (industriƫle) machines, NEN-begeleiders, afgevaardigden van het ministerie van SZW en de Inspectie SZW is gediscussieerd over knelpunten in de huidige wetgeving en wat mogelijke verbeteringen kunnen zijn.

Op aangeven van de interesses van de aanweizgen zijn tien onderwerpen geselecteerd. Verdeeld in groepen heeft iedereen over alle onderwerpen kunnen meepraten. Ook voor SZW kwamen herkenbare knelpunten aan de orde, zoals:

  • Definitie van een machine/reikwijdte van de richtlijn (bv. ingrijpende wijziging, voltooide/onvoltooide machine, samenbouw);
  • Uitzonderingen en afbakening van de Machinerichtlijn (bv. liften en voertuigen);
  • Machines die ook aan andere richtlijnen (zouden) moeten voldoen (bv. ROHS, LVD);
  • Robotica/zelflerende machines;
  • Passend beoordelingsregime voor gevaarlijke machines (risicoklassen bepalen of opsommen in de Richtlijn);
  • De gebruikshandleiding en het technisch dossier (bijv. taaleisen en wat er minimaal in een TD moet staan).

De levendige discussies hebben geresulteerd in vele nieuwe inzichten die gedeeld zijn met de aanwezigen, vergezeld van de link naar de openbare consultatie die de Europese Commissie doet naar de herziening van de Machinerichtlijn (die is gesloten op 30 augustus 2019).