Verbond van Verzekeraars en OVAL publiceren werkwijzer voor nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering

De MKB verzuim-ontzorgverzekering komt op 1 januari 2020 op de markt. In de aanloop naar deze lancering, publiceren het Verbond van Verzekeraars en de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) vandaag de Werkwijzer Casemanagement. De werkwijzer is een handreiking voor casemanagers en moet bijdragen aan een uniforme en transparante werkwijze.

Werkwijzer casemanagement

Ontzorgen werkgever

De Werkwijzer Casemanagement bevat handvatten voor de uitvoering van het casemanagement van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. De focus ligt op de taken van de casemanager die hiermee de werkgever ontzorgt, de werknemer ondersteunt en zorgt voor afstemming met bedrijfsartsen en andere professionals. Ook de coördinatie richting de verzekeraar maakt hier onderdeel van uit.

Daarnaast is het een informatiebron voor andere betrokken partijen zoals werknemers, werkgevers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, arbodiensten, re-integratiebedrijven, verzuimverzekeraars, volmachten en financieel adviseurs. Uitgangspunt hierbij is het wettelijk kader.

Uniforme werkwijze

Bij de totstandkoming van de werkwijzer is breed geconsulteerd binnen het werkveld. De werkwijzer stimuleert transparante afspraken over de MKB verzuim-ontzorgverzekering en heeft als doel:

  • Zorgen voor een professionele en uniforme werkwijze van casemanagers.
  • Duidelijkheid geven over de taken en verantwoordelijkheden van casemanagers en de rolverdeling en samenwerking tussen casemanagers en de betrokken partijen.
  • Bieden van een raamwerk voor kwaliteitsborging.

Bron: Verbond van Verzekeraars en OVAL.