Eerste Thematafel robotisering en veilig en gezond werken georganiseerd

Welke invloed heeft robotisering op het domein ‘gezond en veilig werken’? Met deze achterliggende vraag heeft het ministerie van SZW, samen met TNO en RIVM op 19 juni jl., een eerste thematafel robotisering georganiseerd.

dolf 1
Dolf van der Beek (TNO) bespreekt de highlights van de TNO-onderzoeken

In een inleidende presentatie bespreekt Dolf van der Beek (TNO) highlights van TNO-onderzoeken over robotisering en veilig en gezond werken. Moderator Jan Michiel Meeuwsen (TNO) bespreekt deze eerste thematafel en bevraagt daarbij ook de zaal om een duidelijk beeld te krijgen van de aanwezigen en hun verwachtingen.

Tijdens de bijeenkomst presenteerden vier organisaties hun succesvolle bedrijfscases. Dit waren de Wageningen Universiteit (landbouw), BAM (bouw) over innovaties, Jumbo (food) over arbeidsveiligheid en ABB Group (technologie) over servicegerichtheid.

Visual samenvatting
Samenvattende visualisatie van uitkomsten van de thematafel

Kernvragen tijdens deze presentaties gingen over ‘te verwachte ontwikkelingen’, ‘de impact hiervan op veilig en gezond werken’, ‘de behoefte van bedrijven om te anticiperen op risico’s’ en ‘de kennis die we nog nodig hebben’. Ook deelnemers aan de thematafel namen hierbij deel aan de discussie.

De levendige discussie gaf inzichten in elementen die deelnemers belangrijk vinden. Zij zien kansen op het gebied van veiliger werken, het behalen van een hogere productiviteit, het effectiever werken en het creëren van meer vormvrijheid bij producten. Zorgen werden geuit over onder andere het ontwikkelen van lerende robots. Deze kunnen ook creatief zijn, waardoor de mens overbodig kan worden. Andere zorgen gaan bijvoorbeeld over cyberattack, de beperkte aandacht voor veiligheid in het onderwijs en over ethiek. Ook gaven zij aan behoefte te hebben aan kennisuitwisseling. Daarbij gaat het om veranderende regelgeving, hoe om te gaan met de transitiefase en eventuele weerstand bij innovatie te verlagen bij klanten en medewerkers.

Visual inleiding
Inleidende visualisatie van de onderwerpen van de thematafel

Naast deze discussies leverden deelnemers aan de thematafel ook input voor de volgende onderwerpen:

1. verwachte ontwikkelingen;

2. impact daarvan op veilig en gezond werken;

3 behoeften van bedrijven;

4. benodigde kennis die nog nodig is.

De directeur-generaal (DG) Werk sloot de bijeenkomst af. Hij ging in zijn slotwoord in op de economische, maatschappelijke en ethische dimensies van robotica die van invloed zijn op arbeid.

De bijeenkomst was een mooie start van een serie thematafels over robotisering en veilig en gezond werken. De opbrengst van de aangeleverde input wordt binnenkort verwerkt en wordt meegenomen in de voorbereiding van een tweede thematafel over dit onderwerp.

Zie ook