Strenge controle op werken met gevaarlijke stoffen

Elk jaar overlijden drieduizend mensen omdat ze op hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dat cijfer moet omlaag, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. De controle moet worden aangescherpt, zodat bedrijven wel moeten handelen om een boete te voorkomen.

Bewustwording en kennisdeling

Daarnaast is de aanpak ook gericht op bewustwording en het delen van kennis over het werken met gevaarlijke stoffen. Er worden bijvoorbeeld symposia en roadshows georganiseerd door VNO-NCW en MBK Nederland om bij te dragen aan een kennisplatform rond gevaarlijke stoffen. Tevens wordt er dit jaar in de week van de RI&E (deze week, 17 – 21 juni) aandacht besteed aan beroepsziekten.

Duidelijke normering is prioriteit

Andere belangrijke prioriteit is een duidelijke normering bij het werken met gevaarlijke stoffen. Voor 30 stoffen en stofgroepen zijn publieke grenswaarden vastgesteld of aangepast op het gezondheidskundig veilige niveau. Om alles goed te kunnen monitoren, wordt het team van gespecialiseerde inspecteurs bij de Inspectie SZW voor het toezicht op gevaarlijke stoffen de komende tijd verder uitgebreid.

Erkenning voor slachtoffers

De gevolgen van werken met gevaarlijke stoffen voor de gezondheid zijn vaak pas te merken lang nadat blootstelling heeft plaatsgevonden. Voor slachtoffers is het vaak een hele worsteling om erkenning en genoegdoening te krijgen. Een commissie onder leiding van oud-vakbondsvoorzitter Ton Heerts heeft nu de opdracht gekregen aanbevelingen te doen voor een eenvoudiger schadeafhandeling. Eind van het jaar moet dat advies er liggen.

Lees de hele brief van staatssecretaris van Ark over de aanpak rondom gevaarlijke stoffen.