Netwerkmiddag RIVM werpt blik op toekomst van arbeidsveiligheid

Vrijdag 17 mei organiseerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de netwerkmiddag ‘Back to the future: ‘leren voor veiligheid’. Met ruim 70 professionals, die zich bezighouden met arbeidsveiligheid werd onder andere kennis uitgewisseld over de toekomstscenario’s van veilig werken, het verdiepingsonderzoek machineongevallen en de nieuwe website lerenvoorveiligheid.nl.

Nieuwsafbeelding Agenda Arbeidsveiligheid 2050

Lancering lerenvoorveiligheid.nl

Danielle Gevers Deynoot-de Booij, beleidsadviseur arbeidsveiligheid van ondernemingsvereniging Evofenedex, lanceerde aan het begin van de middag met een druk op de knop de nieuwe RIVM-website www.lerenvoorveiligheid.nl.  Deze website richt zich op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met veiligheid op het werk. De website beschrijft feiten, cijfers en verhalen over handelingsopties voor veilig werken. Het RIVM wil hiermee professionals ondersteunen door kennis over veilig werken te ontwikkelen en delen. De diepere analyses die het RIVM maakt, leiden tot betere inzichten in veilig werken. Daarnaast geeft de website richtlijnen om beter gerichte interventies uit te voeren.”Zo werd ons duidelijk dat acties, gericht op het voorkomen van ongevallen tussen heftrucks en voetgangers, meer resultaat hebben als de voetganger en zijn gedrag als belangrijk uitgangspunt worden genomen”, aldus Danielle Gevers Deynoot-deBooij. De analyses bieden een handvat in het herkennen van risicovolle situaties. De website is mede daardoor de basis geweest voor de Code Gezond en Veilig Magazijn van Evofenedex."

Inzicht in oorzaken machineongevallen

Op de website staat ook informatie over het verdiepingsonderzoek naar machineongevallen dat RIVM onlangs publiceerde. Dit onderzoek toont aan dat jaarlijks ongeveer 280 werknemers vingers of andere ledematen verliezen door een ongeval met een machine op hun werk. De oorzaak van zo’n ongeval is vaak een onveilige situatie, die al langere tijd bestaat. Het RIVM trekt op basis van analyses een aantal concrete lessen voor in de praktijk.

Nieuwe scenario’s voor toekomst

Bij een van de workshops op de netwerkmiddag speelden bezoekers een speciaal ontwikkelde Futuregame. De uitdaging was om gezamenlijk scenario’s te ontwikkelen voor een specifieke tijdsperiode, sector, ontwikkeling en doelgroep. Het leverde interessante toekomstscenario’s op voor veilig werken. Genoeg stof om na afloop over na te praten tijdens de netwerkborrel met een futuristisch tintje.

Meer info:

www.lerenvoorveiligheid.nl

https://lerenvoorveiligheid.nl/verdiepingsonderzoek-machineongevallen

De website is vooral bedoeld voor veiligheidskundigen, preventiemedewerkers, beleidsmakers, bedrijfsartsen en arboprofessionals.