Tijdreizen naar veilig werken in 2050

Het RIVM organiseert op 17 mei a.s. de netwerkmiddag ‘Back to the Future: leren voor veiligheid’. Met een prikkelend programma neemt het programmateam je mee in een tijdreis naar veilig werken in 2050. Dit is in het kader van het RIVM-programma ‘Veilig Werken’. Een aantal vragen staat centraal.

Veilig en gezond naar huis

Wat is de stand van zaken rondom arbeidsveiligheid in 2050? Welke voorspellingen kunnen we doen? Welke hardnekkige veronderstellingen kunnen we ontkrachten? Hoe passen we deze blik in de toekomst toe in de praktijk van vandaag? Dit zorgt ervoor dat iedereen na een dag werken weer veilig en gezond naar huis gaat.

De netwerkwerkmiddag is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met arbeidsveiligheid. Deze middag staat een aantal onderwerpen op de agenda:  

  • Een speciaal ontwikkeld ‘Future-spel’ voor inzichten in de toekomst van arbeidsveiligheid.
  • De lancering van de nieuwe RIVM-website lerenvoorveiligheid.nl. Deze biedt 24/7 feiten, verhalen en handelingsperspectieven rondom veilig werken.
  • Het RIVM-verdiepingsonderzoek over machineongevallen.
  • De gelegenheid voor persoonlijke ontmoetingen met collega's en vakgenoten.

Netwerkdag ‘Back to the Future: leren voor veiligheid’

Datum: vrijdag 17 mei 2019

Tijd: 12.00 – 18.00 uur

Locatie: RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven

Deelname is gratis

Vragen of suggesties kunnen gemaild worden naar: veiligwerken@rivm.nl.