15 mei 2019: conferentie Benelux aanpak blootstelling kankerverwekkende stoffen

Op woensdag 15 mei komen sectororganisaties, brancheorganisaties, beleidsmakers, sociale partners, experts en arbeidsinspecteurs uit de Benelux samen om te discussiëren over de rol van sector- en brancheorganisaties in de aanpak van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk.

We krijgen vandaag de dag met steeds meer grenswaarden te maken voor blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Hoe gaan bedrijven voldoen aan de nieuwe grenswaarden? Welke maatregelen zullen ze moeten nemen om in orde te zijn met de wetgeving en wat betekent dit voor hun werknemers? Moeten ze zelf oplossingen vinden of zullen ze hulp krijgen van relevante stakeholders?

Elkaar helpen

Sector- en brancheorganisaties zouden de noodzakelijke hulp kunnen leveren om deze bedrijven te helpen. Het doel van deze conferentie is om te praten over hun betrokkenheid, hun ambities en al lopende acties, en ook om inspiratie op te doen en ambities verder aan te scherpen.

Kennis delen tijdens de conferentie

Tijdens de plenaire bijeenkomst en op het marktplein zullen succesvolle sectorale en interprofessionele initiatieven uit de BENELUX-landen en op EU-niveau voorgesteld worden. Ervaringen met tools, campagnes en maatregelen worden uitgewisseld, er worden vragen beantwoord en er kunnen coalities worden gesmeed met uiteindelijk één doel: het voorkomen van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk.

Kijk hier voor meer informatie en om je in te schrijven.