EU-OSHA al 25 jaar voor veilige en gezonde werkplekken in Europa

EU-OSHA bestaat 25 jaar! Al sinds 1994 zet EU-OSHA zich samen met partners in om werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. EU-OSHA is het agentschap van de Europese Unie dat voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het werk. Ook Nederland is hierbij aangesloten. Het 25-jarig bestaan wordt gedurende heel 2019 gevierd met verschillende activiteiten.

De ontwikkeling van gezond en veilig werken

Binnen de EU hebben de afgelopen 25 jaar grote veranderingen plaatsgevonden op het gebied van werk, veiligheid en gezondheid. De toekomst brengt nieuwe uitdagingen met zich mee door de komst van nieuwe technologische ontwikkelingen, politieke en maatschappelijke vraagstukken, veranderingen in de samenstelling van bevolking en in de situatie binnen de Europese Unie. Bij het aangaan van deze uitdagingen komen de sterke relaties van EU-OHSA met alle partners zoals de Europese Commissie, de verschillende landen (georganiseerd in de diverse focal points), sociale partners, campagnepartners en belanghebbenden, goed van pas. In Nederland wordt het EU-OSHA vertegenwoordigd door het Nederlandse Focal Point, een nauwe samenwerking van werkgevers, werknemers en overheid (ministerie van SZW).

In 2019 zal het Europees Agentschap op verschillende momenten stilstaan bij het 25-jarig jubileum door bijvoorbeeld de publicatie van expertise artikelen die meer achtergronden geven over de werkvelden en de organisatie zelf.

De geschiedenis van de EU-OHSA

De initiatieven van het agentschap EU-OSHA gaan dus al een tijdje terug. Richtlijnen rondom gezondheid en veiligheid op het werk werden eind jaren 80, begin jaren 90 een item op de agenda van de ontwikkelende EU. De belangrijkste mijlpaal was de publicatie van Kaderrichtlijn in 1989, waarin de algemene basis werd vastgelegd en werd bepaald dat de beoordeling van risico’s de kern van de wetgeving rondom veilig en gezond werken zou vormen. Aan het begin van de jaren ‘90 vonden er jaarlijks meer dan vier miljoen ongevallen op de werkplek plaats, waarvan achtduizend met een dodelijke afloop. Als reactie werd 1992 tot het Europese Jaar van de Gezondheid en Veiligheid op het Werk uitgeroepen. Daarmee was de toon gezet voor de oprichting van de EU-OHSA in 1994 en zij voorzien sindsdien in behoefte van iedereen die te maken heeft met veilig en gezond werken.

Hoe de toekomst er ook uit zal zien, EU-OSHA zal zich samen met alle partners blijven inzetten om werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken.