Aan de slag met je tabletnek op de internationale dag van de RSI

De muisarm kenden we al, maar tegenwoordig hebben veel mensen ook last van een tabletnek, smartphone-pols, WhatsApp-duim of iPad-arm. En dat kan behoorlijke klachten veroorzaken. Vandaag op de internationale dag van de RSI staan we daar extra bij stil. Want wat is RSI precies en hoe kunnen RSI-klachten worden voorkomen?

Beeldschermwerk -  BAS

RSI (Repetitive Strain Injury) is een verzamelterm voor verschillende spier- en gewrichtsklachten die veroorzaakt worden door repeterende handelingen. Pijn aan handen, polsen, schouder en nek die ontstaan door steeds dezelfde beweging te herhalen. Voor het voorkomen van dergelijke RSI-klachten is een goede werkhouding van groot belang.

Beeldschermwerk grote oorzaak RSI-klachten

Repeterende handelingen zijn handelingen die zich herhalen binnen 90 seconden. Deze handelingen kunnen een risico met zich meebrengen als zij gedurende minimaal 2 uur per dag of minimaal 1 uur achter elkaar uitgevoerd worden. Werknemers die achter een beeldscherm werken, belasten hun vingers, polsen, armen en schouders- en nekregio. Beeldschermwerk is daarom de grootste oorzaak van RSI. Een goede houding is daarom erg belangrijk voor werknemers.

Andere beroepen die hier vaak mee te maken hebben zijn bijvoorbeeld musici en slagers, maar ook postbodes behoren tot de risicogroep, net als kassapersoneel en lopende-bandwerkers.

Zorg voor een goed ingerichte werkplek

In de Arbowet staan geen concrete bepalingen over repeterende handelingen. Wel is elke werkgever verplicht om te zorgen dat fysieke belasting geen gevaar oplevert voor de werknemer. Tevens moet de werkplek van de werknemer moet voldoen aan de ergonomische richtlijnen.

Wat kan je doen om RSI te voorkomen?

Aan de hand van de risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kunnen werkgevers bekijken
waar de risico’s zitten voor werknemers. Waar op gelet kan worden, is een goede werkhouding voor de werknemer. Bijvoorbeeld de stoel op de goede hoogte, recht achter de computer zitten en voldoende afwisseling tussen werkzaamheden. En ook de werknemer kan de kans op RSI-klachten verlagen door af en toe een korte pauze te nemen om de spieren te ontspannen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over RSI op het Gezondheidsplein. En bij de FNV zijn 7 testen te
vinden voor het opsporen van de oorzaken van RSI bij beeldschermwerk.

Bronnen: Gezondheidsplein.nl, FNV.nl, Ondernemersplein.nl.