Zit jij vaak achter de computer of op je telefoon? Doe de test!

Hoeveel uur per dag zit jij achter een beeldscherm? Beeldschermwerk heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe vormen aangenomen. Veel mensen zijn op een dag ontzettend vaak actief op een beeldscherm en dat blijft niet beperkt tot de weekdagen.

Beeldschermwerk - BAS

We zitten namelijk niet alleen voor het werk achter een beeldscherm: in onze vrije tijd shoppen we online, spelen we een spelletje en schrijven we nog een brief als bestuurslid van een sportclub.

Inzicht in je eigen beeldschermwerk

Afwisseling blijft essentieel om klachten aan armen, nek en schouders (KANS) te voorkomen. Bewustwording over hoe je werkt en inzicht in de risico’s, zijn belangrijk om aanpassingen te kunnen doen. Om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het gezond inrichten van hun werk met een beeldscherm heeft TNO de gratis checklist Beter Achter je Schermen (BAS) ontwikkeld. Met deze checklist is het mogelijk meer inzicht te krijgen in je eigen situatie: met welke risico’s heb je te maken door het werken met een beeldscherm? Check nu hoe jij scoort!

Aanpassing norm beeldschermwerk

Op 5 december 2018 is er een nieuwe versie van het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.10 (Arbobesluit) gepubliceerd. Het betreft kleine aanpassingen wat betreft beeldschermwerk, waaronder het schrappen van de norm van twee uur als maximale duur om achter een beeldscherm te werken. De aanpassing in het Arbobesluit heeft effect op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Lees hier meer over de vernieuwde norm en de RI&E.