De vernieuwde Arbowet: praktijkverhalen uit het mkb

Sinds 1 juli 2018 is de vernieuwde Arbowet een feit. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid gekregen en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

MKb portret 1
Beeld: Yvonne Compier

De veranderingen hebben gevolgen voor alle werkgevers in Nederland, ongeacht het aantal werknemers of de nationaliteit van het bedrijf. Ook voor het mkb is het dus belangrijk te kijken naar de manier waarop de vernieuwingen worden geïmplementeerd. Ieder bedrijf gaat daar op een andere manier mee om.

Om dit in kaart te brengen, zijn er vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid interviews geweest met verschillende mkb’ers. In een serie bedrijfsportretten doen drie mkb’ers hun verhaal uit de praktijk. In aflevering 1 vertelt Peter van Daalen over het verhuurbedrijf K.A. van Daalen & Zn uit Pijnacker, dat hij runt met zijn broer. “Als jij goed bent voor je mensen, dan zijn jouw mensen goed voor jou.” Lees hoe de broers Van Daalen met arbozorg omgaan en wat zij verstaan onder goed werkgeverschap. In de komende weken volgen nog twee bedrijfsportretten.

Wilt u meer informatie over het  basiscontract, de second opinion of hoe u arbozorg binnen uw bedrijf of organisatie kan organiseren, kijk dan ook eens in de digitale toolkit van het Arboportaal. Hier staan handige tips, factsheets, tools en voorbeelden klaar om gebruikt te worden.