Aftrap Week van de Werkstress: Werkplezier Tour met staatssecretaris Tamara Van Ark

Staatssecretaris Tamara van Ark trapte de vijfde Week van de Werkstress af met de Werkplezier Tour.

Tijdens de Werkplezier Tour is de staatssecretaris in gesprek gegaan met een tweetal bedrijven die tips voor werkplezier in praktijk brengen:

Week van de Werkstress 2018

Van 12 tot en met 15 november 2018 vindt de vijfde Week van de Werkstress plaats. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan hoe je de symptomen van werkstress herkent en wat de gevolgen zijn van werkstress. Dit jaar ligt de focus op preventie en het vergroten van werkplezier.