Investeren in werkplezier kan Nederland 2.5 miljard opleveren

Werkstress als reden voor verzuim is gestegen van zestien procent in 2015 naar inmiddels twintig procent van het totale verzuim. Zestien procent van de werknemers ervaart burn-outklachten. Dit leidt tot uitval, misère voor de werknemer en hoge kosten voor de werkgever. In 2016 waren de totale kosten voor verzuim gerelateerd aan werkstress 2,5 miljard. De belangen zijn dus groot.

Werkplezier als buffer

De grens tussen werk en privé vervaagt en de werkdruk neemt toe. Op zich is dat geen probleem. Werkdruk kan mensen creatief maken en een positieve stimulans zijn in het werk. Het gaat erom dat gezonde werkdruk niet omslaat in ongezonde werkstress. Onderzoek wijst uit dat investeren in werkplezier loont. Werknemers die meer vrijheid, steun en ruimte voor ontwikkeling ervaren, hebben meer plezier in hun werk en vallen minder snel uit. Vandaar dat de vijfde Week van de Werkstress, van 12 tot en met 15 november, geheel in het teken staat van werkplezier.

Sociale steun, aandacht en flexibiliteit

Zestien procent van de werknemers ervaart (zeer) weinig sociale steun van zijn leidinggevende. Zij vinden dat de leidinggevende onvoldoende oog heeft voor het welzijn van de werknemers en hebben het gevoel niet gehoord te worden. Terwijl blijkt dat werknemers dat juist heel belangrijk vinden.

In opdracht van brancheorganisatie OVAL is een onderzoek uitgevoerd onder een representatieve groep werkgevers en werknemers naar tips voor meer werkplezier, de Werkplezier Top 10. Daaruit blijkt dat onder andere autonomie bij de invulling van het werk, oprechte aandacht, waardering voor het werk en de juiste persoon op de juiste plek belangrijk worden gevonden. Maar ook flexibele werktijden dragen bij aan werkplezier. Daarnaast is voor velen ruimte voor ontwikkeling van belang. Cijfers van TNO en CBS laten zien hoe veel ruimte voor werkplezier er op de werkvloer is: 51% van de werknemers kan soms of regelmatig zijn eigen werktijden te bepalen, 74% van de werknemers vindt dat hun leidinggevende ontwikkeling van kennis en vaardigheden stimuleert. Een positieve uitschieter is het contact met collega’s. Maar liefst 96% van de werknemers ervaart veel sociale steun van zijn collega’s.

Werkplezier in de praktijk

Tijdens de landelijke Week van de Werkstress, dit jaar gecoördineerd door OVAL, zetten vele honderden bedrijven in het land werkplezier op de kaart. Ze organiseren daarvoor allerlei activiteiten die bijdragen aan werkplezier en het verminderen van werkstress. Zo zijn er onder meer workshops over gezonde voeding en omgaan met stress, maar ook wordt er met collega’s gesport en de Koerskaart gespeeld.

Staatssecretaris Van Ark gaat tijdens de Werkplezier Tour in gesprek met enkele bedrijven hoe zij werkplezier faciliteren en zij neemt de Werkplezier Top 10 in ontvangst.
Zo werken we in deze week samen aan én met werkplezier!

Bron: OVAL

Infographic Week van de Werkstress 2018