Netwerkbijeenkomst Arbozorg 2020: Arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst verbeteren

Het is van groot belang dat mensen tot hun pensioen gezond, veilig en duurzaam werken. Dit vraagt om goede arbeidsgerelateerde zorg. Dat is zorg waarin betrokken partijen samenwerken en er meer aandacht is voor preventie. Op donderdag 22 november 2018 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom de netwerkbijeenkomst ‘Arbozorg 2020: meer preventie & samenwerking’.

Het doel van de netwerkbijeenkomst is om met elkaar stappen te zetten om de arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst te verbeteren. Ook is er voldoende ruimte om in gesprek te gaan met andere deelnemers in een informele en open setting. De netwerkbijeenkomst is interessant voor onder andere arbo(kern)deskundigen, brancheorganisaties, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en beroepsverenigingen.

In het plenaire deel in de ochtend wordt ingegaan op de beleidsambities voor de arbeidsgerelateerde zorg voor 2020. Staatssecretaris Tamara van Ark opent de bijeenkomst. Heidi Boussen, directeur directie Gezond & Veilig Werken van het ministerie van SZW, gaat daarna in op de verschillende lopende initiatieven op het gebied van preventie en samenwerking. 

Na de lunch volgen workshops waarin concrete praktijksituaties en vraagstukken centraal staan. Deze workshops zijn erop gericht kennis uit te wisselen, goede voorbeelden te delen, inspiratie op te doen en aan te zetten tot acties en afspraken. Bekijk alle workshops op de website van de netwerkbijeenkomst: www.arbozorg2020.nl.

De netwerkbijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 november a.s. van 10.30 uur – 17.00 uur bij MeetingDistrict in Nieuwegein. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website: www.arbozorg2020.nl. Voor deze bijeenkomst wordt accreditatie voor algemene nascholing aangevraagd. Meer informatie hierover volgt. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.