Interviewkandidaten gezocht voor onderzoek naar informatiebehoefte chronisch zieke werkenden (CZW)

De SER heeft in 2016 een advies uitgebracht aan de Kamer over werken met een chronische ziekte: Werk: van belang voor iedereen – Een advies over werken met een chronische ziekte. Dit advies geeft aanbevelingen voor het aan het werk blijven van mensen met een chronische ziekte, maar doet ook voorstellen hoe mensen aan het werk kunnen komen.

In navolging van het advies van de SER wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de informatie over chronisch zieke werkenden (CZW) verbeteren. Deze informatie is niet alleen bedoeld voor chronisch zieke werkenden, maar ook voor bedrijfsartsen, andere arboprofessionals, werkgevers en andere werknemers.

Interviewkandidaten gezocht

Om inzicht te krijgen in de informatiebehoefte wordt door het ministerie van SZW een onderzoek uitgevoerd onder chronisch zieke werkenden. Voor het onderzoek zoeken wij interviewkandidaten: arboprofessionals die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met werknemers en/of werkzoekenden met een chronische aandoening.

Bent u, of kent u een (arbo)professional die voldoet aan dit profiel? Dan komen wij daar graag mee in contact. Dit kan door een bericht te sturen aan arboportaal@minszw.nl.

U wordt dan vervolgens benaderd door een medewerker van onderzoeksbureau Ergo om een afspraak te maken voor een telefonisch interview van circa 45 minuten. De input wordt door Ergo vertrouwelijk behandeld en u blijft anoniem.

Doel van het onderzoek

Het onderzoeksbureau wil graag weten aan welke informatie over het onderwerp 'werken met een chronische aandoening' arboprofessionals vooral behoefte hebben. Daarnaast zouden ze graag van de professionals horen met welke problemen en vragen chronisch zieke werknemers en/of werkzoekenden hen vooral benaderen. De ervaringen van de professionals vormen mede de input voor een onderzoek dat later onder chronisch zieken wordt uitgevoerd. Het onderzoek moet er uiteindelijk toe leiden dat het ministerie van SZW zowel de professionals als de mensen met een chronische aandoening beter kan informeren.