Landelijke bijeenkomst Programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk: Goed Werk, Werkt Goed!

Iedereen moet tot zijn pensioen eerlijk, gezond en veilig kunnen werken. Diverse directies binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zetten zich hiervoor in, onder andere met een nieuw programma: Eerlijk, Gezond en Veilig Werk.

Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk richt zich op het stimuleren van goed werkgeverschap bij alle werkgevers; groot en klein, binnen elke branche. Goed werkgeverschap houdt in dat werkgevers zorgen voor eerlijk, gezond en veilig werk. Bijvoorbeeld door alle werknemers in het bedrijf van de juiste beloning te voorzien en door te zorgen voor een veilige werkplek, waar werknemers zonder gezondheidsschade kunnen werken. Dit is in het belang van zowel werknemers als werkgevers.

Landelijke bijeenkomst op 7 november

Op woensdag 7 november vindt de eerste landelijke bijeenkomst plaats van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk. De bijeenkomst is bedoeld voor brancheorganisaties, kennisinstituten, bedrijven en andere betrokken partners die aan de slag willen om eerlijk, gezond en veilig werken te bevorderen.

Tijdens de bijeenkomst staat het uitwisselen van kennis en ervaring centraal. Verschillende branches en bedrijven delen bestaande goede praktijken en vertellen hoe je als bedrijf zelf eerlijk, gezond en veilig werk kunt organiseren en borgen.

Onder de titel Goed werk, werkt goed! zal na het openingswoord van staatssecretaris Tamara van Ark worden gestart met de inbreng van een inspirerende keynotespreker. Daarna zijn er diverse ateliers en rondetafelsessies die inzicht geven in ontwikkelingen en goede praktijken van diverse branches en bedrijven op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk. Via het registratieformulier kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de activiteiten van dit programma? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.