Pesten op de werkvloer: een interventie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert in samenwerking met TNO een pilot interventie tegen pesten binnen organisaties. Deze pilot gaat vanaf februari 2019 van start.

Verantwoord opdrachtgeverschap

Pesten op de werkvloer is helaas een nog veel voorkomend en steeds terugkerend probleem. Jaarlijks wordt ruim een half miljoen werknemers gepest. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moeten werkgevers zich actief inzetten om dit tegen te gaan.

Het ministerie van SZW wil organisaties hier een handje bij helpen. Zij doen dit in samenwerking met TNO. Met een team van experts wordt er een op maat gemaakte interventie gerealiseerd binnen de organisatie om pesten op de werkvloer te verhelpen. Deze interventie zal effectief en wetenschappelijk onderbouwd zijn, waardoor het ook in de toekomst kan worden toegepast binnen andere organisaties. 

Meedoen?

De pilot gaat vanaf februari 2019 van start. Samen met een samengesteld team binnen de organisatie zullen de experts van TNO een veranderproces in werking zetten, zodat de nieuwe werkcultuur ook na de interventie blijvend merkbaar is. Organisaties die geïnteresseerd zijn, kunnen zich hiervoor opgeven door een e-mail te versturen naar: pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl.

Meer informatie over de pilot is te lezen in de Flyer voor bedrijven, FAQ en Beslisinformatie en in het dossier ‘Pesten op de werkvloer’.