Implementatie van Richtlijn 2017/164: Nieuwe grenswaarden per 21 augustus 2018

Per 21 augustus 2018 gelden nieuwe indicatieve grenswaarden voor 31 stoffen of stofgroepen.

Grenswaarden

Met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling (bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, Paragraaf A) wordt voorzien in de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/164 van de Commissie van 31 januari 2017.

In die Europese Richtlijn worden voor 31 stoffen of stofgroepen indicatieve grenswaarden voorgeschreven. Dit leidt er toe dat voor de volgende stoffen nieuwe nationale grenswaarden gaan gelden:

 • Acrole├»ne / Acrylaldehyd /Prop-2-enal
 • Acrylzuur / Prop-2-eenzuur
 • Amitrol (3-amino-1,2,4-triazol)
 • Calciumoxide
 • But-2-yn-1,4-diol
 • Diacetyl / Butaan-dion
 • Difenylether
 • Ethylacetaat
 • 2-Ethylhexaan-1-ol
 • Glyceroltrinitraat
 • Koolstoftetra-chloride / Tetra-chloormethaan
 • Mangaan en anorganische mangaan-verbindingen
 • Methyleenchloride/ dichloormethaan
 • Methylformaat
 • Nitroethaan
 • Terfenyl, gehydrogeneerd
 • Tetrachloorethyleen (PER)
 • Tetraethylorthosilicaat
 • Vinylideen-chloride / 1,1-dichlooretheen

Voor de volgende stoffen golden al grenswaarden, maar zal er wel iets veranderen. Soms gaat het om kleine wijzigingen. Voor de stof 1,4 dichloorbenzeen is er echter sprake van een flinke verlaging van de grenswaarde. Voor stikstofmonoxide en stikstofdioxide gaan de grenswaarden substantieel omhoog (zij worden dus soepeler).

 • Azijnzuur (ethaanzuur)
 • Calcium-dihydroxide
 • Cyaniden (als CN)
 • Koolmonoxide
 • Lythiumhydride
 • Stikstofdioxide
 • Stikstof-monoxide
 • Zwaveldioxide

Werkt u zelf met een of meer van deze stoffen, heeft u werknemers die werken met deze stoffen, of kan er blootstelling aan deze stoffen plaatsvinden op de werkplek, dan moet u vanaf 21 augustus van de nieuwe grenswaarden uitgaan.

De Regeling van 13 juli 2018, 2018-0000118517 is op 23 juli gepubliceerd in de Staatscourant.