Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde van start

Op 29 juni is de eerste kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde geopend door staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark.

Aan de kwaliteitstafel nemen relevante stakeholders deel om de kennis– en kwaliteitsontwikkeling van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde te verbeteren en de aantrekkelijkheid van het beroep van bedrijfsarts en verzekeringsarts te vergroten. Het doel van de kwaliteitstafel is dat stakeholders gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en daarmee bijdragen aan het inlopen van de tekorten aan bedrijfs- en verzekeringsartsen.

Zo zijn bedrijfsartsen nodig voor de preventie van (beroeps)ziekten onder werknemers en om zieke werknemers te ondersteunen bij hun herstel. Verzekeringsartsen bij UWV beoordelen bijvoorbeeld de toegang tot de WIA na langdurige ziekte, en ondersteunen zieke ex-werknemers die niet langer in loondienst zijn. Hiermee vervullen deze artsen een cruciale rol bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

De eerste bijeenkomst, onder voorzitterschap van Jenneke van Veen, kon rekenen op een uitstekende opkomst, met circa 35 vertegenwoordigers van onder andere beroepsverenigingen en brancheverenigingen, VNO-NCW, FNV, opleiding- en kennisinstellingen, de federatie van medische beroepsverenigingen KNMG, de landelijke studievereniging van studenten geneeskunde, UWV en SZW.

In een constructieve en energieke sfeer hebben de stakeholders gesproken over de rol van de (specialisatie)opleidingen tot bedrijfsarts en verzekeringsarts, van richtlijnontwikkeling en -implementatie, en van wetenschappelijke inbedding van de beroepen. De volgende bijeenkomst van de kwaliteitstafel zal begin november 2018 plaatsvinden. De voorziene looptijd van de kwaliteitstafel is circa twee jaar.