Gezond langer doorwerken vraagt om maatwerk

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om langer door te werken. Op hogere leeftijd neemt de kans op gezondheidsproblemen toe en een slechte gezondheid verlaagt de inzetbaarheid van mensen. Maatregelen die werkenden ondersteunen in langer doorwerken hebben kleine gunstige effecten. De Gezondheidsraad ziet nog ruimte voor het ontwikkelen van effectievere maatregelen. Daarnaast zou onderzocht kunnen worden of meer flexibele vormen van pensionering beter passen bij de grote diversiteit in gezondheid op hogere leeftijd. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van SZW.

Omdat mensen steeds ouder worden is overheidsbeleid de afgelopen jaren in toenemende mate gericht op langer doorwerken. Op hogere leeftijd neemt de kans op gezondheids-problemen echter toe. Langer doorwerken kan dan lastig zijn. Maatregelen die werkenden ondersteunen – zoals sporten op het werk of workshops voor loopbaanontwikkeling – hebben kleine gunstige effecten op de inzetbaarheid. De Gezondheidsraad adviseert om in te zetten op dergelijke maatregelen en op het ontwikkelen van effectievere maatregelen. Het bieden van regelmogelijkheden op het werk en personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid vanaf het begin van de loopbaan zijn volgens de raad kansrijke aanknopingspunten.

Niet alleen de kans op gezondheidsproblemen neemt toe op hogere leeftijd, ook de kans om met verschillende aandoeningen tegelijk te maken te krijgen. Daardoor kunnen binnen de groep oudere werkenden grote verschillen in gezondheid ontstaan. Ook zijn er gezondheidsverschillen tussen laagopgeleide en hoogopgeleide oudere werkenden. Laagopgeleiden hebben over het algemeen meer gezondheidsproblemen en ze werken vaker onder minder gunstige arbeids-omstandigheden. Langer doorwerken ondersteunen voor zo’n gevarieerde groep werkenden vraagt om maatwerk. Naast de inzet op maatregelen adviseert de Gezondheidsraad daarom om te onderzoeken of flexibelere vormen van pensionering beter passen bij de grote diversiteit in de gezondheid van oudere werkenden.

De publicatie 'Gezondheid en langer doorwerken' (nr. 2018/14) is te downloaden van de website van de Gezondheidsraad.