Vierde Week van de RI&E: Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E

Deze week vindt de 4e Week van de RI&E plaats met dit jaar als thema: Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E. De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) is een praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde manier mogelijke risico’s te inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid voor werknemers.

De Week van de RI&E staat in het teken van het beperken van verzuim. Verzuim is een grote kostenpost voor bedrijven. Als een werknemer ziekt wordt, of een ongeluk krijgt, kost die tijd en geld, en het veroorzaakt productieverlies. Met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan een bedrijf gestructureerd risico’s aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Verschillende brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs organiseren deze week speciale activiteiten om ondernemers te overtuigen om toch écht aan de slag te gaan met de RI&E.

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie-en evaluatie (RI&E).

Kijk voor meer informatie en een overzicht van de activiteiten op de website van de Week van de RI&E.