Inspectie SZW: Jonge mensen die een vak leren, moeten ‘arboproof’ worden opgeleid

De Inspectie SZW gaat scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs meer controleren op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in praktijklokalen. Hierbij gaat het voornamelijk om lokalen waar leerlingen les krijgen in bijvoorbeeld metaal- of houtbewerking.

Volgens de Inspectie SZW moeten jonge mensen die een vak leren ‘arboproof’ worden opgeleid. Praktijklokalen spelen een belangrijke rol in het leren zien van mogelijke risico’s van het beroep dat zij uitvoeren. Daarnaast zijn praktijklokalen de ideale manier om de juiste vaardigheden aan te leren om met de risico’s van hun vak om te leren gaan. Het inschatten van risico’s en het aanleren van de juiste vaardigheden is niet alleen belangrijk voor de latere beroepspraktijk maar ook tijdens de beroepsvorming nu.

Aandachtspunten

Tijdens de inspectie zullen er een aantal aandachtspunten zijn die van belang zijn, zoals machineveiligheid en veiligheid arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaats, blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals lasrook en houtstof, arbozorg  en onderhoud en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie het onderwerp persoonlijke beschermingsmiddelen en de campagne Veilig Werken met [gevaarlijke] stoffen voor meer informatie.

Bron: Inspectie SZW