Klaar voor? Nog 1 maand tot 1 juli 2018

Over één maand is het zover. Dan is het 1 juli 2018, hét moment waarop werkgevers alles geregeld moeten hebben in het kader van de nieuwe Arbowet.

Basiscontract + maatwerkregeling of vangnetregeling

Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In de meeste gevallen zal de werkgever een basiscontract sluiten met een gecertificeerde arbodienst. De werkgever maakt dan gebruik van de vangnetregeling. In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen wie hem ondersteunt bij de uitvoering van zijn taken volgens de Arbowet. De werkgever organiseert het arbo- en verzuimbeleid dan via een maatwerkregeling. Hoe het ook geregeld is, iedere werkgever is uiteindelijk zélf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract. De onderwerpen basiscontract en maatwerkregeling en vangnetregeling zijn geactualiseerd om dit te verduidelijken.

Second opinion bedrijfsarts

Een andere belangrijke wijziging in de Arbowet is de mogelijkheid voor werknemers om een second opinion te vragen van een andere bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies. Recent is het onderwerp Second opinion bedrijfsarts op het Arboportaal aangepast. Hier is nu informatie te vinden over de situaties wanneer een second opinion kan worden aangevraagd, hoe privacy en de second opinion geregeld is en wat het verschil is met het deskundigenoordeel van UWV.

Voorkom boetes: controleer contract

Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 nog de tijd om hun arbocontract met de arbodienstverlener te wijzigen. Daarna kunnen boetes volgen van de Inspectie SZW. Met de zelfinspectie ‘Arbo op orde!’ van Inspectie SZW kunnen werkgevers eenvoudig zelf controleren of zij alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen.

Digitale toolkit nieuwe Arbowet

De digitale toolkit Nieuwe Arbowet is gevuld met factsheets, posters, animaties en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet. De toolkit is bij uitstek bedoeld om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals én werknemers goed te informeren over de nieuwe Arbowet en hen te faciliteren met middelen die ze zelf kunnen inzetten. De diverse voorlichtingsmaterialen kunnen worden gedownload van het Arboportaal en mogen vrij gebruikt worden voor eigen (social media) communicatieactiviteiten. Bekijk de toolkit op www.arboportaal.nl/arbozorg of download direct de toolkit met alle producten.