ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid binnen je organisatie

Van maandag 25 juni van 09.00 uur tot en met vrijdag 29 juni 17.00 uur is het voor werkgeversmogelijk om de ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid (DI) aan te vragen voor projecten die zijn gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)  investeert in de kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Er zijn verschillende thema’s en activiteiten waarop gericht kan worden wanneer men duurzame inzetbaarheid wil stimuleren in de eigen organisatie:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur bij werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelingsmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Aanvragen en regelgeving

Er zijn verschillende regels waaraan een ESF-project moet voldoen. De subsidie kan van 25 juni 09.00 uur tot en met vrijdag 29 juni 17.00 uur worden aangevraagd via de website van Uitvoering van Beleid. De laatste versie van de subsidieregeling ESF 2014-2020 vind je op de website van de overheid.