Jaarverslag 2017 Inspectie SZW: onderbetaling, ook in economisch goede tijden

Werkgevers die onderbetalen, het salaris (deels) niet overmaken of ten onrechte hoge kosten in rekening brengen. Ook nu de economie aantrekt, ziet de Inspectie SZW deze uitwassen op de arbeidsmarkt. Dit is te lezen in het Jaarverslag 2017 van de Inspectie SZW.

De Inspectie zag bij diverse bedrijven overschrijding van arbeidstijden, illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers en het ontduiken van belasting en sociale premies. In de meest ernstige gevallen constateerde de Inspectie uitbuiting van werknemers; schokkende situaties van kwetsbare mensen die in de klem zitten. Situaties waarbij werknemers bijvoorbeeld ernstig werden onderbetaald waardoor zij genoodzaakt waren in op hun werkplek te slapen.

Ook blijkt dat werknemers anno 2017 vaak ongezond en onveilig werken. Zo worden de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen nog steeds onderschat. Bij meer dan 80 procent van de geïnspecteerde bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen moest de Inspectie handhavend optreden. nspecteur-generaal SZW, Marc Kuipers: ,,Jaarlijks overlijden circa 4.100 mensen aan eerdere blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat zijn grote getallen met ingrijpende gevolgen. Samen met TNO, RIVM en het ministerie van SZW willen we de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen verminderen; de "Road to Zero". We willen dat zware ongevallen en blootstelling zoveel mogelijk worden teruggedrongen."

Het jaarverslag van de Inspectie SZW is deze week aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees het jaarverslag online of download het jaarverslag op de website van de Inspectie SZW.