Werken in de natuur? Let op teken!

Elk jaar raken rond de 25.000 mensen in Nederland besmet met de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de beet van een teek. Ondanks dat de gevaren redelijk bekend zijn, neemt het aantal besmettingen jaarlijks toe, zo blijkt uit een peiling van het RIVM. Vooral wie in de natuur werkt loopt een verhoogd risico op besmetting en moet dan ook extra waakzaam zijn, net als zijn of haar werkgever.

Met de komst van warmer weer in de lente, worden teken weer actiever. Teken zijn kleine, spinachtige insecten die zich ophouden in bossen en velden op dode en levende dieren. Ze kunnen zich ook vastbijten in de mensenhuid. Eén op de vijf teken is drager van een bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Een tekenbeet moet snel worden behandeld, omdat de ziekte van Lyme verschillende symptomen met zich mee kan brengen. Tijdens de Week van de Teek – van 16 t/m 20 april – wordt er daarom extra aandacht gevraagd voor het leren herkennen en behandelen van tekenbeten.

Lyme onder werknemers voorkomen

Er zijn een aantal maatregelen die werkgevers kunnen treffen om de kans op besmetting onder werknemers te voorkomen:

* Zorg voor beschermende, geïmpregneerde kleding en insectenwerende kleding;

* Voer een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit met een beschrijving van de risicogebieden en -werkzaamheden. Plan werkzaamheden als het kan zo veel mogelijk buiten risicovolle perioden;

* Maak een gedegen plan van aanpak en checklist waarop staat wie in de organisatie verantwoordelijk is voor het voorkomen van tekenbeten;

* Zorg voor goede voorlichting: laat werknemers weten dat teken de ziekte kunnen overdragen, wat de risicosituaties en de verschijnselen zijn, hoe ze hun lichaam en hun kleding kunnen onderzoeken op teken en wat ze moeten doen als ze een tekenbeet hebben;

* Laat werknemers een teek snel en goed verwijderen en de datum van de beet noteren, zodat bij eventuele klachten de juiste verbanden gelegd kunnen worden. Laat werknemers zich bij klachten bij een huisarts melden.

Meer informatie over tekenbeten

Meer informatie over tekenbeten is te vinden op www.rivm.nl/tekenbeet en op www.tekenradar.nl. Op de RIVM website staat ook de link naar de app Tekenbeet. Op deze websites en in de app kan worden gezien hoe een teek eruit ziet en hoe een teek moet worden verwijdert als hij zich in de huid heeft vastgebeten. Ook worden er op deze websites en in de app voorbeelden gegeven waaraan mensen de eerste signalen van de ziekte van Lyme kunnen herkennen.