Dag tegen racisme en discriminatie, ook op het werk

Vandaag is het internationale dag tegen racisme en discriminatie. Discriminatie vindt helaas ook op het werk plaats.

Discriminatie op het werk is een serieus probleem in onze samenleving. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Niet alleen voor de direct betrokkene, maar ook voor zijn of haar  (werk)omgeving, de organisatie en de maatschappij. Discriminatie op het werk kan op verschillende momenten plaatsvinden, bijvoorbeeld:

  • tijdens het solliciteren;
  • bij eventuele promoties;
  • bij ontslagrondes;
  • bij het vaststellen van beloning/salaris;
  • tijdens het werk zelf.

Discriminatie en de Arbowet

Sinds 2009 is in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) opgenomen dat het maken van direct en indirect onderscheid (oftewel discriminatie) verboden is. Discriminatie valt in de Arbowet onder de term ‘psychosociale arbeidsbelasting (PSA)’, net als seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om te zorgen dat deze vorm van arbeidsbelasting wordt voorkomen of beperkt.

Wegwijzer Discriminatie om discriminatie op het werk te (h)erkennen

De Wegwijzer Discriminatie op het werk is erop gericht de gediscrimineerde, de omstanders en de leidinggevende/HR-medewerker te helpen bij het (h)erkennen van discriminatie. En hun handvatten te geven om discriminatie aan te pakken. De Wegwijzer richt zich op discriminatie op het werk. En dus niet op discriminatie op de arbeidsmarkt (zoals discriminatie tijdens sollicitaties) en positieve discriminatie (voorkeursbeleid).