Nieuwe Regelgeving stralingsbescherming van kracht

Vanaf 6 februari 2018 is de Nederlandse regelgeving op het gebied van stralingsbescherming in belangrijke mate vervangen. Aanleiding hiervoor is nieuwe Europese regelgeving: richtlijn 2013/59/EURATOM, de Basic Safety Standards (BSS).

Om tot de nieuwe Nederlandse regelgeving te komen, heeft de overheid nauw samengewerkt met deskundigen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, en diverse branches en beroepsverenigingen. Deze samenwerking heeft geresulteerd in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs), een drietal ministeriële regelingen en een ANVS-verordening.
 
In Hoofdstuk 7 van het Besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en in de ministeriële Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018 wordt werknemersbescherming geregeld. Hierin zijn enkele zaken gewijzigd ten opzichte van de eerdere regelgeving. Op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is alle nieuwe regelgeving gepubliceerd. Ook vindt u hier factsheets over deelonderwerpen.