SZW stuurt rapport taakdelegatie bedrijfsarts aan Tweede Kamer

Het ministerie van SZW heeft op 25 januari 2018 het onderzoeksrapport ”Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg; een juridisch-empirische verkenning” aangeboden aan de Tweede Kamer.

Dit rapport is verschenen in november 2017 en doet verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het rapport gaat in op de uitdaging waar de arbeidsmarkt van de bedrijfsgezondheidszorg al jaren mee te maken heeft. Er dreigt een tekort aan bedrijfsartsen als gevolg van een golf aan pensioneringen en weinig nieuwe instroom. Er zou een oplossing gevonden kunnen worden in zogenaamde ‘taakdelegatie- en taakherschikking’. Veel van de taken en handelingen van de bedrijfsarts kunnen worden overgedragen aan anderen, waarbij bij taakdelegatie de eindverantwoordelijkheid bij de bedrijfsarts blijft liggen. Taakherschikking vereist wetsaanpassing om de eindverantwoordelijkheid bij een andere functionaris neer te leggen. In dit onderzoek is een antwoord gezocht op de vraag onder welke voorwaarden deze vormen van taakverschuiving mogelijk en ook daadwerkelijk efficiënt zijn. Het onderzoek biedt ook inzicht in de praktijk in het veld op dit moment met betrekking tot taakdelegatie.

Het ministerie van SZW bereidt een beleidsreactie voor, waarbij ook het veld geconsulteerd zal worden. De beleidsreactie wordt naar verwachting dit voorjaar aan de Tweede Kamer gestuurd.