Maak van goede voornemens goede gewoontes in 2018

De start van een nieuw jaar staat voor veel mensen gelijk aan het opstellen van goede voornemens. Zo stellen acht op de tien Nederlanders een of meerdere goede voornemens op, zo blijkt uit onderzoek van de ING. Voornemens die veelal terugkomen zijn meer sporten en/of bewegen, minder druk maken en afvallen. Ook is stoppen met roken een veel genoemd voornemen.

Veel van die goede voornemens zouden echter inmiddels al zijn mislukt, daarom wordt vandaag ook wel gezien als de meest deprimerende dag van het jaar: Blue Monday.

Reden genoeg om juist vandaag te werken aan goede voornemens. Hieronder vind je daarom drie goede voornemens voor op de werkvloer:

  1. Werkdruk verminderen
    Wist je dat één op de drie werknemers last heeft van hoge werkdruk? Wist je ook dat dit een serieus probleem is voor werknemers en werkgevers? Een te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress en zowel te veel als te weinig werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten. Fysieke klachten van werkdruk zijn onder andere een verhoogde bloeddruk, hart-/vaatziekten en hoofdpijn. Psychische klachten van werkdruk zijn onder andere vermoeidheid, slapeloosheid, burn-out en overspannen. Ervaar jij werkdruk wat leidt tot werkstress? Doe de test, check je werkstress en pak werkstress direct aan.
  2. Gezond én veilig werken
    Een gezonde werkomgeving is helaas niet overal de realiteit. Een (pro-) actieve houding van werkgevers en werknemers ten aanzien van gezond en veilig gedrag is essentieel om gezond en veilig werken te bevorderen. Gezond en veilig werken staat bijvoorbeeld in verbinding met genoeg bewegen gedurende dag en afwisselend staand en zittend werken. Maar gezond werken gaat verder; zoals de juiste inrichting van je werkplek en hoe je om gaat met gevaarlijke situaties binnen je werk. Want niet alleen compliance van werkgevers en werknemers door het opvolgen van regels, maar ook participatie is van belang. Alle informatie over gezond én veilig werken vind je hier.
  3. Voorkom pesten binnen het bedrijf
    Eén op de tien mensen is slachtoffer van pesten op de werkvloer. Wat voor de een aanvoelt als plagen kan door de ander als pesten worden ervaren. Een aantal voorbeelden van pestgedrag op de werkvloer zijn bijvoorbeeld het uitvoeren van zinloze taken, grapjes maken over het privéleven of negeren of buitensluiten. Pesten op de werkvloer zorgt jaarlijks voor naar schatting jaarlijks 4 miljoen extra verzuimdagen. Dus nodig die ene collega ook eens keer uit voor de borrel en voorkom pestgedrag. Op www.arboportaal.nl/pesten lees jij wat je nog meer kan doen.