Ministerie SZW vraagt Tweede Kamer aandacht voor nachtwerk

Op maandag 18 december heeft staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) twee adviezen van de Gezondheidsraad over nachtwerk onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht. In de begeleidende brief benadrukt de staatssecretaris dat het nodig is om aandacht te hebben voor de gezondheidsrisico’s van nachtwerk, roept ze werkgevers en werknemers op om met inzichten van de Gezondheidsraad aan de slag te gaan en presenteert ze een aantal maatregelen om dit te faciliteren.

Op verzoek van de minister van SZW heeft de Gezondheidsraad onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van nachtwerk. In oktober 2017 is het rapport ‘Gezondheidsrisico’s door nachtwerk’ gepresenteerd. In november 2015 is reeds het rapport ‘Nachtwerk en gezondheidsrisico’s: mogelijkheden voor preventie’ verschenen. De Gezondheidsraad stelt in haar adviezen dat nachtwerk tot negatieve gezondheidseffecten kan leiden. Dit is bewezen bij diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen. Daarnaast is er geen eenduidig bewijs aangetroffen voor een verband tussen nachtwerk en borstkanker. Ook op het gebied van preventie is nog veel onduidelijk. Wel lijken een voorwaarts roterend ploegendienstrooster en het houden van een korte slaappauze tijdens de nachtdienst effectief waar het gaat om het tegengaan van slaapstoornissen en verminderde alertheid.

Omdat veel mensen in Nederland ’s nachts werken, roept het ministerie van SZW werkgevers en werknemers op aan de slag te gaan met de nieuwe kennis over nachtwerk. Werkgevers moeten de gezondheidsrisico’s van nachtwerk zoveel mogelijk beperken, en  werknemers moeten goed geïnformeerd de keuze kunnen maken over het al dan niet werken in de nacht. Het ministerie van SZW faciliteert dit op verschillende manieren. Zo zal het ministerie onderzoek naar preventiemaatregelen laten uitvoeren door het RIVM en TNO, gaat het na aan welke informatie verschillende groepen werknemers behoefte hebben en wordt het Kennisplatform nachtwerk voortgezet. In dat platform zijn wetenschap, overheid en praktijk vertegenwoordigd en staan kennisbehoeften en –ervaringen uit de praktijk centraal.

Zie ook