Zelfinspectie gevaarlijke stoffen vernieuwd

Jaarlijks overlijden er in ons land circa 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan een belangrijk deel veroorzaakt is door vroegere blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 2.700 mensen overlijden jaarlijks aan werk gerelateerde kanker. En ongeveer 10% van alle kankergevallen in ons land is werk gerelateerd.

Gevaarlijke stoffen vormen een onderschat onderwerp, terwijl ze een enorme impact op de samenleving hebben. De gevolgen zijn vaak pas na jaren zichtbaar. Er is meer aandacht nodig voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Inspectie SZW heeft daarom de vernieuwde Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen gelanceerd. Hiermee kunnen werkgevers hun bedrijf bekijken zoals arbeidsinspecteurs dat doen.

Zijn uw werknemers beschermd tegen gevaarlijke stoffen? Check het.

Werkt u met kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen? Check dan of u uw werknemers voldoende beschermt: gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl.

Bron: Inspectie SZW