PwC: "We willen dat iedereen zich thuis voelt"

Hoe houd je grip op de werksfeer en pestgedrag in een organisatie die alleen al in Nederland 4.800 medewerkers en twaalf vestigingen telt? Jolanda Lamse, lid van de Raad van Bestuur, en vertrouwenspersoon Jessica Molina vertellen hoe de kernwaarden van PwC Nederland bijdragen aan een werkplek waar pesten niet wordt geaccepteerd.

Als je Jolanda en Jessica vraagt naar pesten op de werkvloer bij PwC, verwijzen ze meteen naar de vijf kernwaarden van PwC. Jessica: “Het tegengaan van pesten is een cruciaal onderdeel van mijn rol binnen deze organisatie. Hierbij vallen we terug op onze kernwaarden.” Jolanda: “Samen met alle collega’s hebben we internationaal vijf kernwaarden benoemd: act with integrity, make a difference, care, work together en reimagine the possible. Een waarde als ‘care’ kan voor iedereen persoonlijk iets anders betekenen. Om die eigen invulling in goede banen te leiden, hebben we samen de basis verwoord: elkaar proberen te begrijpen, de waarde van iedere individu erkennen en elkaar ondersteunen in groei.” Jessica: “Eigenlijk zijn deze waarden het manifest waar we als organisatie voor staan. Daar mogen we elkaar op aanspreken.”

Lees verder over de aanpak van PwC in het digitale Arboportaal Magazine.

Arboportaal Magazine 02: Pesten op het werk

In de tweede editie van het Arboportaal Magazine wordt ingegaan op het thema pesten op de werkvloer. De artikelen in dit magazine zijn bedoeld om werknemers, werkgevers en professionals te laten zien wat je kunt doen tegen pesten op het werk. Lees het Arboportaal Magazine.