Webinar Verantwoord Opdrachtgeverschap voor Gezond en Veilig Werken

Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering. Wil je weten hoe jij jouw rol als opdrachtgever of als opdrachtnemer ten aanzien van gezond en veilig werken kan verbeteren? Meld je dan aan voor het webinar van maandag 4 december 2017.

Uit onderzoek van TNO (in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) blijkt dat het begrip verantwoord opdrachtgeverschap redelijk bekend is onder opdrachtnemers in Nederland, maar dat de door opdrachtnemers gewenste maatregelen en acties van opdrachtgevers op het terrein van gezond en veilig werken nog achterlopen. Vooral in de betrokkenheid van opdrachtgevers tijdens de uitvoering en het betrekken van opdrachtnemers in de ontwerpfase van opdrachten, valt veel winst te behalen.

Op maandag 4 december van 16:00 - 16:45 uur organiseert de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW een webinar over thema's op het gebied van ‘Verantwoord Opdrachtgeverschap voor Gezond en Veilig Werken'. Graag nodigen wij opdrachtgevers en opdrachtnemers om uit deel te nemen aan dit webinar. Meld je dan nu aan voor het webinar van maandag 4 december 2017.

Sprekers

In het webinar komen drie sprekers aan het woord:

  • Martine van Egmond (TNO): Martine was betrokken bij het onderzoek ‘Monitor Verantwoord Opdrachtgeverschap gezond en veilig werken’. Zij zal de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek toelichten.
  • Henk van Vulpen (Rijksvastgoedbedrijf): Henk heeft onder meer de ‘Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers’ ontwikkeld. Hij geeft zijn visie en praktische tips over de rol van opdrachtgever in relatie tot opdrachtnemers. 
  • Michel Langhout (Bam Infra): Michel was betrokken bij het project Sluiskiltunnel en vertelt wat dit project zo’n succes heeft gemaakt. Bij dit project leverden de opdrachtgever en de bouwcombinatie een uitzonderlijke prestatie door de Sluiskiltunnel vijf weken eerder dan gepland op te leveren, binnen budget, zonder claims of restpunten en met uitstekende kwaliteits- en veiligheidsresultaten.