Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers niet altijd actief op duurzame inzetbaarheid

Veel werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen. Dit is een van de uitkomsten in de publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Duurzame inzetbaarheid is het centrale thema in deze publicatie. Mensen zijn duurzaam inzetbaar als zij gezond en productief kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. Niet alleen in hun huidige functie, maar als het nodig is ook elders. Het voorkomt dat mensen door bijvoorbeeld werkloosheid, kennisveroudering of ziekte uit het arbeidsproces raken. Werkgevers spelen een belangrijke rol. Zij kunnen uitval voorkomen door te investeren in hun personeel. Doen zij dit? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? En welke uitdagingen liggen er voor het overheidsbeleid?

Digitale publicatie

Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 is een digitale publicatie (‘card stack’), opgebouwd uit meerdere op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Iedere pagina gaat in op een specifiek thema, gebaseerd op gegevens uit het Arbeidsvraagpanel, een onderzoek onder werkgevers. De kaarten beschrijven de manier waarop werkgevers hun personeelsbeleid vormgeven en investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hoe scholen ze hun werknemers? Nemen ze mensen met een arbeidsbeperking in dienst? En nemen ze specifieke maatregelen voor oudere werknemers? Deze ‘card stack’ is een vervolg op de rapporten die eerder verschenen onder de titel Vraag naar arbeid.

Bron: SCP