Oproep: Interviewkandidaten gezocht voor gebruikersonderzoek Arboportaal

U heeft het mogelijk al gezien: de groene balk waarin we u vragen of u ons in een paar minuten wilt laten weten wat u van het Arboportaal vindt. Aansluitend op dit online gebruikersonderzoek zoeken wij arboprofessionals die willen meewerken aan een vervolgonderzoek in de vorm van een telefonisch interview.

De interviews van circa 30 minuten hebben een open karakter, waarbij ruimte is voor eigen inzichten en ideeën. Tijdens het interview zal onder meer gevraagd worden waarom het Arboportaal wordt bezocht (of juist niet bezocht), welke rol de informatie op het Arboportaal vervult bij het werk, welke bronnen verder worden gebruikt, hoe de informatie op het Arboportaal wordt beoordeeld en welke mogelijke verbeteringen worden gezien.

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan het vervolgonderzoek, dan ontvangen wij graag uw contactgegevens via arboportaal[@]minszw.nl. U wordt dan benaderd door een medewerker van het onderzoeksbureau voor het maken van een afspraak.

Over het gebruikersonderzoek

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers, werknemers en arboprofessionals die zich beroepsmatig bezighouden met gezond en veilig werken zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Het Arboportaal is hiervoor het belangrijkste communicatie-instrument. Om het Arboportaal als website te optimaliseren organiseren wij om de twee jaar een gebruikersonderzoek. Via het gebruikersonderzoek horen wij graag hoe bezoekers van het Arboportaal denken over de informatievoorziening en hoe we dit verder kunnen verbeteren. Aansluitend op het gebruikersonderzoek zoeken wij arboprofessionals die willen meewerken aan een vervolgonderzoek in de vorm van een telefonisch interview van circa 30 minuten.