Online tool en presentatie helpen pesten op het werk tegen te gaan

Leidinggevenden die pesten op het werk willen aanpakken, kunnen aan de slag met twee nieuwe hulpmiddelen. Op het Arboportaal staan een online tool en een PowerPoint-presentatie die helpen ongewenste omgangsvormen op het werk tegen te gaan.

Eén op de zeven werknemers heeft te maken met ongewenst gedrag tussen collega’s onderling, zoals pesten. Werknemers die worden gepest verzuimen drie keer zo vaak als andere werknemers. En 37% van gepeste werknemers heeft burn out-verschijnselen. Een positieve werkcultuur en een gezonde interactie tussen collega’s zijn dan ook belangrijke sleutelfactoren voor een succesvolle organisatie.

Online tool
Hoe voorkom je pestgedrag als leidinggevende? En hoe onderscheid je het ‘dolletje’ van pesten? Wat doe je als je met ongewenste omgangsvormen te maken krijgt? Geen gemakkelijke opgaves. De online tool voor antipestmanagement bevat handreikingen, voorbeelden van verschillende vormen van pestgedrag en achtergronden.

Presentatie
Aan de hand van vragen, opdrachten en casussen in de presentatie kunnen leidinggevenden het gesprek op gang brengen en afspraken maken met medewerkers. Het biedt handvatten om een goede werksfeer te behouden en ongewenst gedrag aan te pakken.