Borstvoeding of kolven op het werk

Van 1 tot 7 augustus is het Wereld Borstvoeding Week, een initiatief van de World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) om het recht op borstvoeding te beschermen, te promoten en te ondersteunen. Het thema van 2017 is ‘Samen sterk voor borstvoeding’. In de Arbeidstijdenwet zijn bepalingen opgenomen die gaan over de werk- en rusttijden van zwangere werknemers en werknemers die borstvoeding geven.

Zo heeft de werknemer tot negen maanden na de bevalling het recht om het werk te onderbreken om – in alle rust en afzondering – haar kind borstvoeding te geven of af te kolven. De werkonderbreking om borstvoeding te geven of te kolven kan zo vaak en lang als nodig plaatsvinden, maar niet langer dan een kwart van de arbeidstijd per dienst. Ook heeft een zwangere of kolvende werknemer tot zes maanden na de bevalling recht op voldoende rust, extra pauzes en regelmatige werktijden.

Richtlijnen kolfruimte

De werkgever dient een geschikte ruimte beschikbaar te stellen waar de werknemer kan kolven. Belangrijke richtlijnen waaraan deze ruimte moet voldoen zijn:

  • De ruimte moet van binnenuit afgesloten kunnen worden. 
  • De ruimte moet hygiënisch zijn.
  • De ruimte moet voldoende privacy bieden.
  • De ruimte moet voldoende rustig en afgezonderd zijn.
  • In de ruimte moet een bed of rustbank staan.
  • Voldoende verse lucht en voorzieningen voor klimaatbeheersing zijn nodig.
  • Het dient een ruimte te zijn zonder risico's zoals de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en verontreinigingen.