Internetconsultatie wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m. gewijzigde eisen certificerende instellingen

Op internet is een ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met gewijzigde eisen certificerende instellingen gepubliceerd. Tot 3 augustus 2017 kan via www.internetconsultatie.nl worden gereageerd op dit ontwerpbesluit.

De Arbowet verplicht voor bepaalde beroepen of bedrijven tot het beschikken over certificaten, afgegeven door ministerieel aangewezen certificerende instellingen. Voor zo’n aanwijzing is een positieve 'beoordeling' van de Raad voor Accreditatie (RvA) vereist. Bedoeling is in het Arbobesluit te regelen dat zij voortaan een accreditatie door de RvA moeten hebben. Dit vloeit voort uit Europese regelgeving en sluit aan bij het kabinetsstandpunt over gebruik van certificatie in overheidsbeleid.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het ontwerpbesluit te geven. De einddatum van de consultatie is 3 augustus 2017.