Bedrijfsarts krijgt meer ruimte om beroepsziekten te melden

Bedrijfsartsen moeten vanaf 1 juli 2017 beter in de gelegenheid worden gesteld om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). In het basiscontract - dat werkgevers vanaf dan verplicht moeten afsluiten - staat dat expliciet.

Het signaleren en melden van beroepsziekten hoort al bij de taken van de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt met ingang van de nieuwe Arbowet dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het NCvB. Hij moet hier dus tijd aan kunnen besteden.

Zes stappenplan voor beroepsziekten

Wanneer de bedrijfsarts een beroepsziekte vermoedt is het belangrijk dat hij een aantal aspecten in kaart brengt. Het zes stappenplan voor beroepsziekten van het NCvB is daar een handig hulpmiddel voor.

Per 1 juli 2017 verandert de arbowet

In de vernieuwde Arbowet staat preventie nog meer centraal en worden onder andere de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Lees meer over de nieuwe Arbowet op www.arboportaal.nl/arbozorg.