Terugblik Congres Roadmap on Carcinogens: Gestart met de ‘S’ van Substitutie

Per jaar sterven in Europa meer dan 100.000 mensen door kankerverwekkende stoffen. Per uur betekent dat zeven tot twaalf doden en tien tot twaalf nieuwe cases (RIVM 2016). Het tegengaan van blootstelling aan deze stoffen is een prioriteit bij de overheid, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Ook heeft de Europese Commissie nieuwe grenswaarden gesteld voor het werken met gevaarlijke stoffen.

De Roadmap on Carcinogens is een Europees actieprogramma dat bedrijven helpt tot goede oplossingen te komen. De Roadmap voorziet in de uitwisseling van goede praktijken, het vergroten van kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hoe dit effectief terug te dringen.

Daarnaast ondersteunt de Roadmap on Carcinogens belangrijke congressen. In Nederland organiseert de Roadmap dit en volgend jaar een aantal evenementen in volgorde van de ‘STOP’-methodiek - de arbeidshygiënische strategie - die op volgorde de juiste inzet van bedrijven bepaalt.

Het vervangingsbeleid congres dat plaatsvond op 11 mei startte met de ‘S’ van Substitutie. Ruim 150 KAM coördinatoren, SHE-managers, veiligheidskundigen en adviseurs gevaarlijke stoffen kwamen bijeen voor plenaire presentaties van FNV, de Roadmap, Inspectie SZW, NEVI en Corné Bulkman (veiligheidskundige en docent en interactieve werksessies, o.a. van TNO). Dit leidde tot een goede uitwerking van de problematiek van overheid tot bedrijfsleven – aldus één van de bezoekers.

Verderop in het jaar volgt de ‘T’ van ‘Technische maatregelen’ en in 2018 wordt gewerkt aan de ‘O’ en ‘P‘.

Meer informatie