Nadere uitleg Warenwetbesluit drukapparatuur beschikbaar

Twee artikelen uit het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 worden extra verduidelijkt in het document met aanvullende uitleg dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in overleg met het Landelijk Platform Inspecties (LPI) heeft opgesteld. Het gaat om artikel 26 wijziging en reparaties en artikel 36 Inspectieafdeling van de gebruiker. Ook zijn vanaf nu twee notities beschikbaar die wat zaken uit het besluit verder verhelderen.

Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 is op 19 juli 2016 volledig in werking getreden. In het LPI bleek dat er onduidelijkheid was over twee artikelen. In overleg met het LPI heeft SZW daarom een aanvullende uitleg opgesteld.

Het LPI heeft daarnaast handvatten gemaakt om: