Inspiratie uit de praktijk: Gezond en veilig werken bij Groenen Groep in Veldhoven

De Groenen Groep in Veldhoven is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerken, (renovatie) sloopwerken en wegenbouw. In deze inspiratievideo vertelt direcetielid Esther Groenen over het belang van arbozorg binnen het bedrijf.

Gezond en veilig werken staat centraal bij de medewerkers van de Groenen Groep. Er wordt geïnvesteerd in opleidingen en trainingen, wat resulteert in vitale en geschoolde medewerkers. Dit heeft positieve effecten op de continuïteit en groei van het bedrijf.

In de inspiratievideo komt ook Lianne Schouten aan het woord, bedrijfsarts midden- en kleinbedrijf bij ArboNed. Schouten vertelt over het belang en het succes van de goede samenwerking tussen de Groenen Groep en ArboNed bij het organiseren van arbozorg en het oplossen van specifieke gezondheidsrisico’s.

De Groenen Groep in Veldhoven is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerken, (renovatie) sloopwerken en wegenbouw en heeft circa 50 werknemers in vaste dienst.  Op werkbezoek in Bergen op Zoom vertelt de directie, bij monde van Esther Groenen, over de prioriteit die het MKB bedrijf geeft aan de arbozorg en het gezond en veilig werken van de mensen die het werk doen. De Groenen Groep is een mooi voorbeeld van een bedrijf, dat de waarde van gezond en veilig werken erkent. Men investeert in opleidingen en trainingen van de medewerkers en dus in vitale en geschoolde medewerkers en daarmee in de continuïteit en groei van het bedrijf. Daarnaast zien en horen we Lianne Schouten, arts midden - en kleinbedrijf bij ArboNed, over het belang en het succes van de goede samenwerking tussen de Groenen Groep en ArboNed bij het organiseren van de arbozorg en het oplossen van specifieke gezondheidsrisico's.