Het basiscontract, zo geregeld!

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers en werknemers gebaat bij duidelijke afspraken. Op dit moment is er grote diversiteit aan contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers, wat kan leiden tot ontoereikende zorg. De overheid introduceert daarom het basiscontract.

Per 1 juli 2017 verandert de arbeidsomstandighedenwet (arbowet). De aanpassingen aan de Arbowet hebben consequenties voor zowel werknemers, werkgevers als voor arboprofessionals. Een belangrijke aanpassing in de arbowet is het basiscontract.

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het staat de werkgever daarnaast vrij om, in overleg met zijn werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract. Met het basispluscontract kan de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot.

Animatie en factsheet

Meer weten over het basis(plus)contract? Bekijk dan onderstaande animatie. Alle informatie over het basiscontract is ook samengevat in een factsheet, die onderaan deze pagina kan worden gedownload.

Het basiscontract, zo geregeld!

Op welke arbozorg kun je als werknemer rekenen?
En welke minimale zorg moet je als werkgever bieden?
Het basiscontract stelt eisen aan de minimale arbozorg die geregeld moet zijn.
Als werkgever vul je dit aan met diensten die jouw organisatie nodig heeft.
Want voor een goede werksfeer, en gezonde werknemers wil je meer doen dan het minimum!
Wat regelt het basiscontract bijvoorbeeld?
Het stimuleert de samenwerking tussen de werkgever, werknemers en arbodienstverleners om invulling te geven aan het arbobeleid.
Zodat dit goed aansluit op de knelpunten in de organisatie.
Ook is er meer ruimte voor betrokkenheid van de bedrijfsarts.
Zo mag zij de werkvloer bezoeken en de preventiemedewerker spreken, om nog beter advies te geven.
Daarnaast is er meer aandacht voor preventie.
Hiervoor werkt de preventiemedewerker samen met externe deskundigen om de werkgever te adviseren.
Preventie kan verzuimkosten schelen, en bijdragen aan duurzame inzetbaarheid!
Kortom, het basiscontract beschermt werknemers, geeft werkgevers inzicht welke preventie en arbozorg zij moeten bieden, en arboprofessionals de ruimte om dat te verlenen.
Daarnaast is het wettelijk verplicht.
De Inspectie handhaaft hierop, dus zorg ervoor dat het goed geregeld is.
Ga voor meer informatie naar arboportaal.nl