Uitkomsten TNO onderzoek ‘Verantwoord Opdrachtgeverschap’ bekend

Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de mate waarin opdrachtgevers verantwoordelijkheid nemen voor gezond en veilig werken. Dit onderzoek valt onder een breder pakket aan initiatieven om opdrachtgevers meer hun verantwoordelijkheid te laten nemen voor gezond en veilig werken.

Aanleiding onderzoek

In de aanloop naar het onderzoek is nagegaan wat bekend is over de invloed van opdrachtgevers op gezond en veilig werken. Conclusie was dat de kennis beperkt is en kennisbronnen grotendeels ontbreken.

SZW heeft daarom TNO opdracht gegeven een eerste enquête onder opdrachtnemers te houden. De opdrachtnemers werden gevraagd naar hun ervaringen met opdrachtgevers op het gebied van gezond en veilig werken. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 2.144 opdrachtnemers die werken voor de sectoren thuiszorg, bouw, metaal en chemie. Dit zijn sectoren waarin veel werk wordt uitbesteed.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat het begrip verantwoord opdrachtgeverschap redelijk bekend is onder opdrachtnemers in Nederland. De door de opdrachtnemers gewenste maatregelen en acties op het terrein van gezond en veilig werken lopen echter nog achter. De meeste winst valt te behalen in de betrokkenheid van opdrachtgevers tijdens de uitvoering en het betrekken van opdrachtnemers in de ontwerpfase van opdrachten.

Meer informatie

Het voornemen is om in 2018 een vervolgmeting van het onderzoek te doen. Bekijk het onderzoek van TNO voor meer informatie.