Dag van de RSI: Tijd voor een micropauze?

Vandaag is de Dag van de RSI, een dag waarop extra aandacht wordt gevraagd voor de preventie en behandeling van RSI. Wat is RSI eigenlijk en wat kun je doen om RSI te voorkomen?

RSI staat voor Repetitive Strain Injury, een blessure door herhaalde belasting, en is ook wel bekend als een tenniselleboog of muisarm. Door steeds dezelfde beweging te herhalen ontstaat er een continue spierspanning. Dit kan allerlei spier- en gewrichtsklachten aan handen, polsen, schouders of nek veroorzaken. Een goede werkhouding is daarom belangrijk bij het voorkomen van RSI.

Repeterende handelingen

Repeterende handelingen zijn handelingen die zich herhalen binnen 90 seconden. Deze handelingen kunnen een risico met zich meebrengen als zij gedurende minimaal 2 uur per dag of minimaal 1 uur achter elkaar uitgevoerd worden. Beroepen die hier vaak mee te maken hebben zijn bijvoorbeeld kappers, medewerkers in de bouw of caissières. Ook mensen die veel beeldschermwerk verrichten staan bloot aan repeterende handelingen. Repeterende handelingen komen in veel werkprocessen voor en zullen bij langdurige blootstelling leiden tot slijtage en daardoor tot gezondheidsklachten.

Wat zegt de wet over RSI?

Er staan in de Arbowet geen concrete bepalingen over repeterende handelingen. Wel moeten monotone en tempo gedwongen handelingen zo veel mogelijk vermeden of beperkt worden. Verder is elke werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat de fysieke belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. De werkgever moet de werkplek dus zo inrichten dat deze voldoet aan de ergonomische richtlijnen.

Wat kan je doen om RSI te voorkomen?

Werkgevers moeten psychosociale belasting bij werknemers zo veel mogelijk voorkomen. Zij moeten daarvoor onderzoeken wat de oorzaak is en wat er tegen te doen is. In de risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E) wordt omschreven wat de risico’s zijn voor de werknemers. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld nagaan of de repeterende handelingen echt nodig zijn voor het werk dat moet worden verricht.

Verkeerd laptop en of computergebruik is een van de grootste oorzaken van RSI. Punten waar werknemers op kunnen letten zijn een goede werkhouding (stoel op goede hoogte, recht achter computer zitten) en voldoende afwisseling tussen werkzaamheden (bijvoorbeeld bij computerwerk muis- en typwerkzaamheden afwisselen). En werknemers moeten ook niet vergeten af en toe een korte (micro)pauze te nemen om de spieren te ontspannen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over RSI op Gezondheidsplein. Bij de FNV zijn 7 testen te vinden voor het opsporen van de oorzaken van RSI bij beeldschermwerk.

Bronnen: Gezondheidsplein.nl, FNV.nl, Ondernemersplein.nl.