Animatie over rechten en plichten van werkenden

Of je nu voltijd- of deeltijd werkt, een nulurencontract hebt, een oproepkracht bent of een flexwerker: als werknemer heb je bepaalde rechten én plichten.

De werkgever is verantwoordelijk voor het zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werkenden. De werkgever moet hierbij voldoen aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet. Maar naast de werkgever hebben ook werkenden plichten rondom gezond en veilig werken.

Waar heb je als werknemer precies recht op, en waartoe ben je verplicht? Bekijk de animatie over de rechten en plichten van werknemers:

Als werknemer wil je gezond en veilig kunnen werken.

En of je nu een voltijd-, deeltijd, of nulurencontract hebt...een oproepkracht óf flexwerker bent... als werknemer heb je bepaalde rechten en plichten.

Maar waar heb je dan precies recht op?

En waartoe ben je verplicht?

Je hebt recht op voorlichting over de risico’s van je werk... en op jouw beurt is het je plicht om een gevaarlijke situatie te melden bij je werkgever.

Heb je te maken met een onveilige of ongezonde werkplek, dan is het je recht om daartegen beschermd te worden.

Maar, dan moet je er wel gebruik van maken!

Ook kan je altijd een bedrijfsarts om raad vragen.

Dit kan zonder toestemming van je werkgever.

Jij beslist of het handig is om dit advies in je organisatie te bespreken.

Als werknemer heb je dus een eigen verantwoordelijkheid om je rechten te kennen... en aan je plichten te voldoen.

Zodat jij en je collega’s gezond en veilig kunnen werken!

Kijk op www.arboportaal.nl voor meer informatie.

Animaties

Uit gebruikersonderzoek is gebleken dat veel bezoekers van het Arboportaal behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg van ingewikkelde onderwerpen. In verschillende animaties worden daarom in ongeveer twee minuten onderwerpen en wetten begrijpelijk uitgelegd. Bekijk bijvoorbeeld ook de animatie over het verschil tussen de maatwerkregeling en vangnetregeling, het verwijderen van asbest, de rol van de bedrijfsarts, de Wet Verbetering Poortwachter, of over Verantwoord Opdrachtgeverschap.