E-gids over gezond werk op alle leeftijden

Overal in Europa neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe, moeten mensen langer werken en stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. De e-gids van EU-OSHA bevat praktische informatie, tips en voorbeelden met betrekking tot de ouder wordende beroepsbevolking en de kansen die daarmee worden gecreƫerd.

De inhoud van de e-gids is afgestemd op vier doelgroepen: werkgevers, werknemers, HR-managers en Arbo-professionals (waarmee in deze gids ook werknemersvertegenwoordigers, veiligheids- en gezondheidsvertegenwoordigers en inspecteurs worden bedoeld).

De e-gids is opgebouwd rond vier thema's, waarin verschillende aspecten van ouder worden en werk worden belicht en richtlijnen worden gegeven over veiligheids- en gezondheidsmanagement en gerelateerde maatregelen met het oog op een ouder wordend personeelsbestand. Daarnaast bevat elk thema een aantal voorbeelden van goede praktijken en nuttige links voor wie zich verder in het thema wil verdiepen.

De e-gids is ontwikkeld in opdracht van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA), in het kader van de campagne: Gezond werk, voor alle leeftijden, 2016-2017.

E-gids over veilig en gezond werk voor alle leeftijden