Succesvolle bijeenkomst ‘Infectieziekten en werk. Hoe pak ik dat aan?’

Op 19 januari organiseerden RIVM en TNO in opdracht van directie Gezond & Veilig Werken (onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW) een bijeenkomst over de preventie van beroepsinfectieziekten.

De bijeenkomst was primair gericht op ‘dummies’: mensen die niet veel over het onderwerp weten, maar in hun werk wel met infectieziekten te maken kunnen krijgen. Beroepsinfectieziekten worden vaak als een ingewikkeld onderwerp gezien, de bijeenkomst richtte zich daarom op het toegankelijk maken ervan.

Met een totaal van 80 aanmeldingen en mensen op de reservelijst was de bijeenkomst volgeboekt. De deelnemers hadden verschillende achtergronden, variërend van organisaties (vleesverwerking, afvalwaterzuivering, farmaceutische industrie) en branches tot dierenartsen, huisartsen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en werknemers.

Na een introductie van SZW startte de bijeenkomst met een panel van experts. Vervolgens presenteerden mensen uit het veld goede voorbeelden van hoe ze met beroepsinfectieziekten omgingen. Aansprekend was de presentatie van Danielle Bavelaar, bedrijfsarts bij de nationale politie, inmiddels het grootste bedrijf van Nederland is met 65.000 werknemers. Ze sprak over de onrust bij de politie toen de stroom asielzoekers toenam. Politiemedewerkers waren bang om op hun werk besmet te worden door eventuele infectieziekten die de asielzoekers bij zich zouden dragen. In overleg met expert van het RIVM werden voorlichting en een telefonische vragenlijn succesvol ingezet. Een andere interessante casus ging over een huisarts die zich immuun voor de mazelen achtte en door een patiënt met de mazelen besmet werd. Ook haar 5 maanden oude zoontje werd ziek. De les: ook als zorgprofessional kan je ziek worden en is het belangrijk om vooraf na te denken over goede bescherming.

Het was al met al een succesvolle bijeenkomst met veel interactie, inspiratie en enthousiaste reacties.

In de bijgevoegde brochure Infectieziekten en werk: Hoe pak ik dat aan? is meer informatie te vinden over de preventie van beroepsinfectieziekten.